4. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Spoločnosť Stoneage nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Stoneage jasne upriami pozornosť týchto osôb na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať spoločnosti žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia týchto osôb zistia, že tieto osoby v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti, žiadame ich, aby nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej (v bode 5) ak majú byť tieto údaje vymazané. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

%d