Kontakt

Stoneage s.r.o.

 Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa

Lemešany 181
082 03 Lemešany

Slovak Republic

IČO: 44382880; DIČ: 2022686556
Zapísaná v OR: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 30448/P
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.; IBAN: SK23 1111 0000 0012 5422 9002; BIC:UNCRSKBX

    %d