5. Návrhy a pripomienky / Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Stoneage zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom, alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich osobných údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie, alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu: Stoneage s.r.o., Lemešany 181, 082 03 Lemešany, info@taxivieden.sk. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

%d