7. Používanie Plug-ins na sociálnych médiách

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnych sietí Facebook, Google+, Pinterest a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Google+, Pinterest a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Aby sa zvýšila ochrana Vašich dát pri návšteve našich internetových stránok, uvedené funkcie plug-ins sú zavedené ako „tlačidlá na 2 kliknutia”. Tento spôsob integrácie zabezpečuje, že ak sa dostanete na stránku z našej webovej stránky obsahujúcej uvedené plug-ins, nie ste automaticky spojený so servermi poskytovateľov. Len ak aktivujete plug-ins, teda ak dáte súhlas s presunom dát, vyhľadávač vytvorí priamy odkaz k serverom poskytovateľov. Obsah jednotlivých plug-ins následne poskytovateľ presunie priamo do Vášho vyhliadavača a ten sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na sociálnych sietiach, tak poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadavačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google, Pinterest, alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam, aby Vašu návštevu našich stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

%d