1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Stoneage s.r.o., sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany, IČO: 44382880 ďalej len ako Stoneage, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové stránky. Týmto Vás chceme informovať o type dát zbieraných spoločnosťou Stoneage a o spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako si môžete overiť presnosť týchto informácií a zariadiť vymazanie týchto dát spoločnosťou Stoneage. Spoločnosť Stoneage zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kde je registrovaná pre spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme (ďalej len „IS“) pod identifikačným číslom 201423293, v IS Vernostný program pod registračným číslom 201423727, v IS Marketing pod registračným číslom 23729 a v IS Spotrebiteľská súťaž pod registračným číslom 201423728. Robíme všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

%d